Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

12/05/2022 15:54 Số lượt xem: 74

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức Hội nghị báo cáo viên TƯ tháng 5 thông báo kết quả Hội nghị TƯ 5 (khóa XIII) theo hình thức trực tuyến. Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự, chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị trực tuyến được kết nối với điểm cầu Trung ương tại điểm cầu chính của Tỉnh ủy và 11 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy với gần 900 đại biểu tham dự.

Hội nghị được nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Lại Xuân Môn thông tin một số nội dung chính của Hội nghị TƯ 5. Theo đó, từ ngày 4 - 10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau khi xem xét, thảo luận các Tờ trình, Đề án và Báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị lần thứ 5, BCH TƯ Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ Tư, BCH TƯ Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu kết luận ngay sau Hội nghị trực tuyến.

Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, BCH TƯ đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

BCH TƯ Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung Hội nghị BCH TƯ lần thứ 5 khóa XIII. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19...

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị TƯ 5 (khóa XIII) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ, chủ động cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của TƯ bằng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2022, trên cơ sở đó tập trung các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị TƯ 5 ban hành theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TƯ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo TƯ, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 
Nguồn: bacninh.gov.vn