Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh: Một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX

27/07/2021 15:01 Số lượt xem: 222

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được các cấp Hội nông dân trong tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mô hình trồng rau sạch trong nhà màng của chị Nguyễn Thị Trâm (Lương Tài)

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được cụ thể hoá, tổ chức thiết thực, hiệu quả giữ vai trò nòng cốt ở nông thôn. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh có 274.801 lượt hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 236.082 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân đạt tỷ lệ 85,9% so với số hộ đăng ký. Thu nhập và đời sống của nông dân từng bước được cải thiện, số hộ có kinh tế khá và giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả tỉnh xuống còn 1,2% (năm 2020). Vận động đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng, trao tặng 10 ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân”, 69 con bò sinh sản, 400 con gà giống, 484 chiếc quạt điện, 10 xe đạp, 50 chiếc chăn ấm cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.835 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi, trồng trọt; 55 lớp tập huấn cho 3.300 hội viên nông dân về phương pháp sử dụng phân bón hiệu quả, sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 147 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 4.635 lao động nông thôn; tỷ lệ học viên có việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức khai giảng 30 lớp dạy nghề cho 1.007 hội viên và 02 lớp dạy nghề Nữ công gia chánh cho học sinh. Tham mưu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 - 2030”. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện nay là 98,742.233 tỷ đồng, tăng 50,866.576 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Hiện nguồn vốn đang giải ngân cho 1.384 hộ nông dân thuộc 323 dự án, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.000 lao động. Nguồn vốn vay từ Quỹ được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả. Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác phối hợp thực hiện uỷ thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; đến nay, tổng số tiền dư nợ tại các tổ chức tín dụng do Hội Nông dân các cấp quản lý là 774,2 tỷ đồng cho 22.776 hộ vay.

Trong vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân các cấp tổ chức phát động “Chiến dịch vệ sinh làm sạch đồng ruộng”, 100% Hội Nông dân cơ sở ra quân làm sạch đồng ruộng, xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”. Kết quả các đơn vị đã thu gom được 38.843 kg vỏ bao bì thuốc BVTV và 98.245 kg rác thải trên đồng ruộng. Xây dựng được 495 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn (thành lập tổ thu gom rác thải tại khu dân cư; xây dựng Đoạn đường Nông dân tự quản; tổ thu gom rác thải, vỏ bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng…) góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững); phát động trồng, chăm sóc 168.710 cây xanh và gắn biển hàng cây nông dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố… 8/8 Hội Nông dân cấp huyện triển khai đăng ký “Nông dân Bắc Ninh nói không với thực phẩm bẩn”; tổ chức 100% cơ sở Hội, chi Hội và 376.020 lượt hội viên, nông dân; 842 HTX, THT; 755 doanh nghiệp tham gia ký cam kết “Nói không với thực phẩm bẩn”.

Đối với việc hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và tham gia 10 cuộc triển lãm, hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài địa phương, tỉnh, tạo điều kiện cho nông dân tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX đăng ký sản phẩm trên sàn thương mại điện tử của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương); hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký cho 07 sản phẩm nông nghiệp: Măng tây xanh tươi, trà măng tây, bột măng tây (Lương Tài); tỏi đen, máy bơm nước (Gia Bình); tương Đình Tổ (Thuận Thành); rượu hoa cúc (TP. Bắc Ninh). Ngoài ra, hỗ trợ đăng ký 02 sản phẩm trên sàn Postmart.vn đối với sản phẩm: Nem Bùi (Thuận Thành), tỏi đen (Gia Bình). Hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận OCOP cho sản phẩm Rượu Hoa Cúc thuộc Cơ sở sản xuất Rượu Hoa Cúc (TP. Bắc Ninh); đến nay, toàn tỉnh đã có 33 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên của 15 chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020 (bao gồm: 3 sản phẩm đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao).

Tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã ủng hộ tiền mặt, vật tư y tế, lương thực thực phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng giá trị 5,490 tỷ đồng; tặng quà cứu trợ nông dân 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh với tổng giá trị 450 triệu đồng.

Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp Hội vận động nông dân tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các công trình, mô hình, phần việc cụ thể. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, nông dân, phát triển hội viên phải đi đôi với nâng cao chất lượng; phấn đấu mỗi năm kết nạp mới được 2.000 - 2.500 hội viên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế, các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chỉ tiêu, hàng năm 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có trên 60% hộ đăng ký được công nhận. Hội Nông dân cấp tỉnh và 100% HND cấp huyện chủ trì, phối hợp tổ chức được cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân. 85% hội viên nông dân được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì được ít nhất từ 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự trở lên./.

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy