Bắc Ninh: Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021

27/07/2021 14:59 Số lượt xem: 168

 

Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có 217.470 hội viên Hội Người cao tuổi (chiếm 15,10% dân số), trong đó có 177.947 người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên (chiếm 12,39% dân số). Cùng với tốc độ già hóa dân số, số lượng người cao tuổi, hội viên người cao tuổi tiếp tục tăng nhanh, đặt ra những yêu cầu mới trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, tỉnh Bắc Ninh triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2021 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Tháng hành động triển khai thực hiện những nội dung chính như: Tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, mục đích, ý nghĩa “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

Tạo điều kiện động viên đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước; chỉ đạo, rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời chăm sóc, hỗ trợ.

Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi: Lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phát động; xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7, Luật Người cao tuổi; tham mưu, phối hợp triển khai Kế hoạch vận động quỹ để tạo nguồn lực thực hiện.

Triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các xã, phường, thị trấn theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế.

Lập kế hoạch tổ chức các chương trình tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn khám và chữa mắt cho người cao tuổi.

Tiếp tục triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn đến năm 2025.

Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Động viên cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp và người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Bắc Ninh “Tuổi cao - Gương sáng”.

Vận động cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với người cao tuổi; tích cực tham gia Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2021 bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và điều kiện, tình hình thực tế của từng địa bàn, cơ sở./.

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy