CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 25

Đã truy cập : 77948

(TUBN)

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã được các cấp Hội nông dân trong tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.