Ứng dụng Công nghệ thông tin hướng tới chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng Tỉnh Bắc Ninh

20/07/2021 10:31 Số lượt xem: 45

Thời gian gần đây chúng ta nghe rất nhiều tới chính quyền điện tử, chuyển đổi số bởi đơn giản nó là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của bất cứ đơn vị hay tổ chức nào hiện nay. Nó làm tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan và chính quyền các cấp, là chìa khóa để phát triển đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khai trương mạng 5G đầu tiên tại KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Chính quyền điện tử là Chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Chuyển đổi số mô tả việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của một đơn vị, tổ chức. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một đơn vị hay tổ chức nào đó hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại giá trị lớn nhất.

Tại Bắc Ninh, việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chuyển đổi số đang được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực trong tỉnh, ngoài ra Bắc Ninh còn là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm xây dựng mô hình thành phố thông minh. Cho đến nay trung tâm điều hành, trung tâm dữ liệu, hệ thống camera và các ứng dụng thông minh triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành của tỉnh.

Bắc Ninh là một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đang phát triển rất mạnh mẽ, vì vậy việc ứng dụng Công nghệ thông tin để hướng tới chính quyền điện tử là điều kiện tiên quyết cho công cuộc phát triển, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố công nghiệp công nghệ cao.

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh đã trú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo đảm sự kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu,... giữa các cơ quan trong tỉnh với các cơ quan trung ương, giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh với nhau. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt tại hầu hết các địa bàn trên toàn tỉnh, giúp điều tra nhanh và xử lý các vụ việc nhất là về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cho toàn tỉnh, nhằm tăng cường kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 cũng xác định rõ: Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh.

Trong khối Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng và ứng dụng quản lý, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan.

Hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy đã được xây dựng các ứng dụng dùng chung như: Quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan Đảng trong mạng nội bộ và internet, đảm bảo gửi nhận văn bản liên thông giữa các cơ quan Đảng và cơ quan Chính quyền trên phạm vi toàn tỉnh. Hệ thống quản lý Hồ sơ Đảng viên phục vụ quản lý và khai thác Hồ sơ Đảng viên của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các hệ thống chuyên ngành của Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính,….và Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ Tỉnh. Các ứng dụng trên đã từng bước mang lại hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan Đảng.

Đặc biệt hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối tới các Huyện, Thị, Thành ủy và có thể kết nối xuống cấp xã. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh ủy. Những hội nghị mang tính chất tổng kết, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch có quy mô lớn đều được sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên đều kịp thời nắm được chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Buổi họp trực tuyến của Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh với Văn phòng các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy

Hệ thống ứng dụng và các trang thông tin điện tử Tỉnh ủy cũng hoạt động hết sức hiệu quả. Nếu như trang thông tin điện tử đáp dứng được các thông tin cập nhật, kịp thời thì hệ thống quản lý văn bản điều hành của Tỉnh ủy đang dần thay thế các phương thức quản lý, làm việc truyền thống. Thay vì sử dụng chủ yếu là văn bản, hồ sơ cứng, tài liệu in,... thì tất cả đã được lưu trữ điện tử trên phần mềm. Đến nay các công việc tại cơ quan đã thay đổi căn bản, chuyển từ hình thức làm việc giấy tờ sang điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử.

Thêm nữa, để thúc đẩy việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, thực hiện các thủ tục hành chính trong Đảng, thống nhất quy trình quản lý thì mới đây Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng chữ ký số, nhằm quản lý chặt chẽ hơn và sử dụng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức Đảng. Việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử gửi nhận văn bản trên mạng là xu thế tất yếu trong công cuộc chuyển đổi số mà Tỉnh ủy Bắc Ninh đang triển khai và đẩy mạnh sử dụng, nó vừa tiết kiệm thời gian, công sức; tăng tính trách nhiệm mà vẫn đảm bảo vẹn toàn nội dung; hơn hết nó có thể ký được ở mọi lúc mọi nơi.

Có thế nói, với những kết quả đạt được như hiện nay Bắc Ninh đang dần xây dựng thành công chính quyền điện tử ở tất cả các ban ngành, lĩnh vực và hướng tới chuyển đổi số toàn diện, toàn dân. Tuy nhiên đó là cả một hành trình và điều cần thiết là thay đổi tư duy trong triển khai chuyển đổi điện tử, chuyển đổi số, lấy con người làm trung tâm, chấp nhận thay đổi sâu sắc, toàn diện, mang tính tất yếu để hiệu quả hơn. Không chỉ riêng Bắc Ninh mà các ngành, địa phương cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể, xác định rõ những nội dung, lộ trình thực hiện chuyển đổi. Muốn vậy cần phải có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, thể hiện ý chí chính trị, khát vọng của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, bắt đầu bằng tư duy điện tử, tư duy số, hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số, hướng tới chuyển đổi số thành công trong các Cơ quan Đảng./.

Ngô Đức Nghiệp

Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy