THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

15/09/2023 08:33 Số lượt xem: 799

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2023 như sau:

- Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu công chức (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

- Điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, vị trí việc làm, phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng: Xem tại Thông báo số 61-TB/BTCTU ngày 14/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: http://bacninh.dcs.vn.

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 18/10/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh (Tầng 4), địa chỉ: Số 12, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Thông tin liên quan đến tuyển dụng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: http://bacninh.dcs.vn.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký tuyển dụng, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh qua số điện thoại 02223.827.106 để được giải đáp và hướng dẫn./.

Nội dung chi tiết:

1- Thông báo tuyển dụng

/documents/20195/0/61_ThongBao_TuyenDung_2023.pdf/1d7bca08-b7ec-437e-9fa3-50eab8a84f0c

2- Chỉ tiêu

/documents/20195/0/ChiTieu_TuyenDung1.pdf/88131e8d-1953-49a7-b619-dc7405829746

3- Bìa hồ sơ

/documents/20195/0/MaubiaHS.pdf/c28d3b70-f8e9-4f5b-872b-c428fde59628

4- Phiếu đăng ký tuyển dụng

/documents/20195/0/PhieuDKtuyendung.pdf/0327d789-7495-4d9a-94fe-db005573ec50