CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1

Đã truy cập : 77996

(TUBN)

Ma túy luôn là hiểm họa đối với xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Nhận thức rõ vấn đề đó, các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên (TTN) - đây là đối tượng dễ bị rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.