Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028

13/09/2023 10:36 Số lượt xem: 76

Sáng ngày 12/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì buổi họp báo.

(Toàn cảnh buổi họp báo)

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương, của tỉnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã thông báo kết quả đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở trên địa bàn tỉnh; báo cáo tóm tắt kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 -2023; phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông tin một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, tuyên truyền về Đại hội… 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì Họp báo

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 dự kiến diễn ra trong ngày 22 và 23 -9 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) với 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 174.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh, xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân; khơi dậy khát vọng vươn lên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đại hội có nhiệm vụ: Thảo luận, tham gia vào báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh khóa IX, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ; thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII và Điều lệ sửa đổi Hội Nông dân Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân tỉnh thành lập 5 Tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm các Tiểu ban: Văn kiện, nhân sự, tổ chức, tuyên truyền khánh tiết và hậu cần. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và thời gian.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trao đổi, đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kịp thời cung cấp các thông tin; cử đầu mối cung cấp thông tin về Đại hội cho các cơ quan báo chí; bố trí khu vực tác nghiệp riêng cho phóng viên các cơ quan báo chí, thông tin về Đại hội…

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí tại buổi họp báo, đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng, qua đó, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Nguyễn Dung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ