CHUYÊN MỤC CHUYÊN MỤC

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -495

Đã truy cập : 59989

(TUBN)

Bắc Ninh hiện có hơn 300 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, có gần 3,9 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 3,5 nghìn trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ cao. Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng tích cực của tổ chức, cá nhân, nhân dân trong tỉnh. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành động vì trẻ em ngày càng hiệu quả, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được chú trọng.