Tiếp tục nhân rộng mô hình chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

06/09/2023 13:40 Số lượt xem: 81

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của BCH Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam (khóa VII), Hội Nông dân các cấp tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nhiều mô hình chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sau thành lập đã phát huy tốt vai trò trong liên kết sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Sau hơn một năm tham gia sinh hoạt tại chi Hội nghề May công nghiệp xã Bình Định (huyện Lương Tài), chị Nguyễn Thị Tích (thôn Ngọc Trì, xã Bình Định) chia sẻ: “Từ khi tham gia chi Hội tôi được Ban Chấp hành chi Hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hộ sản xuất trong thôn, trong xã được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Qua đó, các hộ sản xuất chúng tôi cùng nhau tìm và giới thiệu mối hàng, liên kết với nhau để cùng gia công các đơn hàng lớn, duy trì sản xuất ổn định hơn so với trước đây”.

Chi Hội nghề May công nghiệp xã Bình Định do Hội Nông dân xã thành lập vào tháng 8/2022 với 29 hội viên. Đến nay, chi Hội đã thu hút thêm 12 hội viên mới tham gia sinh hoạt. Thu nhập bình quân của các hội viên từ nghề may công nghiệp được duy trì ổn định từ 6-10 triệu/tháng. Anh Vũ Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Định cho biết: Nhận thấy địa phương có tổ, nhóm nghề may công nghiệp phát triển tự phát từ nhiều năm nay, phù hợp với việc thành lập chi Hội nghề nghiệp theo chỉ đạo của HND tỉnh. Ban Chấp hành HND xã đã tuyên truyền, vận động các hộ hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực may công nghiệp để thành lập Chi Hội nghề nghiệp May công nghiệp xã Bình Định. Qua quá trình hoạt động cho thấy các hội viên rất phấn khởi, hào hứng, sẵn sàng tham gia, tạo sự gắn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.

Nghề may công nghiệp tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại Bình Định

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Ban Thường vụ HND tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập các chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương; đưa nội dung thành lập chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp là 1 tiêu chí trong các chỉ tiêu đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Kết quả, từ năm 2020 đến nay Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ thành lập được 46 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 1.518 thành viên; 460 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 3.177 thành viên. Hoạt động theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”; đó là “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi”.

HND phường Châu Khê (TP. Từ Sơn) thành lập chi Hội nghề nghiệp dịch vụ vận tải

Các mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đã có sức lan tỏa và được xây dựng ở hầu khắp các các địa phương với đa dạng các ngành nghề hoạt động; về cơ bản các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đã đi vào hoạt động nền nếp, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên, hội viên với tổ chức Hội, xây dựng các chi Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Đồng thời hoạt động của các chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đã tạo ra 1 kênh sinh hoạt mới cho hội viên, nông dân; thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Sau khi thành lập, thành viên các chi/tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sẽ được tập huấn kiến thức phát triển kinh tế, KHKT phù hợp với lĩnh vực hoạt động do Hội Nông dân các cấp tổ chức; thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ đã tạo điều kiện để các thành viên của chi, tổ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, cùng nhau phát triển sản xuất, liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm…

Theo đồng chí Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh: Từ những hiệu quả mô hình đem lại, thời gian tới, HND các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao tư duy tự lực, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên, tăng khả năng dẫn dắt đông đảo nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; thúc đẩy việc hình thành, phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp./.

Nguyễn Thu

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh