Tăng cường sự lãnh đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

10/09/2021 08:21 Số lượt xem: 32

Xác định vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về tầm quan trọng của ATTP đối với sức khỏe con người và xuất hiện những mô hình, cách làm hay trong thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh

Thực phẩm sạch, đảm bảo ATTP đang được người tiêu dùng ưa chuộng

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới”, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, xây dựng các chương trình phối hợp hoạt động để tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lồng ghép vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương hàng năm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể theo phương châm mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn và có nghĩa vụ bảo đảm ATTP; đồng thời nâng cao trách nhiệm, uy tín của từng đơn vị sản xuất, kinh doanh về ATTP; kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng tích cực, chủ động thực hiện vai trò giám sát, vận động nhân dân tự giác thực hiện quy định về ATTP ở tất cả các khâu từ sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về ATTP được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức và hành vi của các nhóm đối tượng từ nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh đến người tiêu dùng thực phẩm. Đặc biệt, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với nội dung phù hợp, thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến quyền lợi của người tiêu dùng, nghĩa vụ của người sản xuất trong việc thực hiện quy định về bảo đảm ATTP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, các địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên phối hợp kiểm tra liên ngành về ATTP, đặc biệt trong các dịp lễ, tết,… công tác kiểm tra được thực hiện theo phân cấp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra theo ngành, lĩnh vực theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao trong công tác quản lý nhà nước về ATTP với nhiều kết quả nổi bật trong công tác thông tin, tuyên truyền; việc kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng; xây dựng các mô hình ATTP tại các chợ, siêu thị kinh doanh thực phẩm góp phần nâng cao cuộc sống cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ATTP; vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các trường hợp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP;…

 Hoạt động nâng cao năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP được tăng cường. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn thường xuyên đảm bảo hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn khác liên quan đến vấn đề ATTP. 100% Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn hoạt động theo chương trình kế hoạch; 100% cán bộ chuyên trách, phụ trách và kiêm nhiệm ATTP được tập huấn kiến thức về lĩnh vực ATTP. Từ 2011 đến nay, đã tổ chức 49.540 lượt thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và đột xuất, số cơ sở đạt là 33.293 (chiếm 67,76%), số cơ sở vi phạm 15.887 (chiếm 32,2%), xử phạt 1.843 cơ sở với tổng số tiền phạt 3.530.613 đồng. Công tác giám sát, phòng ngừa và quản lý ngộ độc thực phẩm là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác đảm bảo ATTP. Trong 10 năm qua, đã tiến hành lấy 73.748 mẫu, số mẫu đạt chiếm 80%, số mẫu không đạt chiếm 20,9%. Các mẫu không đạt chủ yếu: chỉ tiêu vi sinh vật đối với sản phẩm ớt bột, bánh phu tê, bánh dầy, xuất ăn sẵn, giò, chả…; chỉ tiêu chì (Pb), dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với rau, củ tươi sống; độ sạch bát đĩa: tinh bột, dầu mỡ… Các mẫu kiểm nghiệm có chỉ tiêu không đảm bảo an toàn đều được tiến hành xử lý theo quy định của phát luật. Toàn tỉnh có 40 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.909 người mắc và 01 vụ tử vong; số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người là 07 vụ. Việc thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tỉnh từ năm 2018 đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo VSATTP trên toàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nổi bật như: Sở NN và PTNT với mô hình quản lý thực phẩm theo “chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn”; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với các mô hình: “Sản xuất rau an toàn”, “Nói không với chất cấm trong chăn nuôi”; “Trồng rau sạch”, “Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn”, “nhóm sản xuất rau sạch”, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn sản xuất rau, quả thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap,… Hội Nông dân tỉnh với các mô hình: Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất an toàn cho nông dân.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế sau: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa tập trung trong quản lý ATTP; có lúc, có nơi chưa chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và người tiêu dùng trong sản xuất, kinh doanh về thực phẩm an toàn. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATTP của một số ngành còn chồng chéo, việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa quyết liệt. Một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức được những tiềm ẩn, nguy cơ của thực phẩm bẩn. Tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra ở một số công ty ở khu công nghiệp. Công tác xã hội hóa về hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất lượng, ATTP còn có những hạn chế nhất định.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về hành vi ATTP; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến ATTP; quan tâm đầu tư nguồn lực cho vấn đề ATTP, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Mai, Văn phòng Tỉnh ủy