Nông dân Gia Bình đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

13/09/2021 10:47 Số lượt xem: 19

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Nông dân các cấp huyện Gia Bình đã triển khai thực hiện sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên toàn huyện.

 

Hội viên nông dân Gia Bình ra quân đảm nhận trồng và chăm sóc Hàng cây nông dân

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh, Hội Nông dân huyện Gia Bình đã chỉ đạo các cơ sở Hội quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05 và các chuyên đề gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội theo từng năm. Thông qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực trong các cấp Hội, để học tập và làm theo Bác không chỉ dừng ở khẩu hiệu tuyên truyền.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Hội Nông dân huyện luôn xác định quan điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và cần được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Hội Nông dân huyện chú trọng phát động, triển khai học tập và thực hành làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể trên cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương gắn với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt các chi, tổ hội, và các câu lạc bộ. Đồng thời nêu các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để động viên các tập thể, cá nhân làm tốt qua đó để mọi người noi theo, nhân rộng thành phong trào.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp HND huyện Gia Bình tập trung thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Các cấp HND huyện luôn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập ổn định. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tạo thêm nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường mối “liên kết 4 nhà” giúp nông dân tham gia liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực phẩm, hướng dẫn nông dân đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Phối hợp với các ngân hàng ủy thác nguồn vốn vay với dư nợ trên 105 tỷ đồng cho 8.367 hộ vay. Thực hiện quản lý tốt nguồn Quỹ HTND gần 11,8 tỷ đồng cho 150 hộ vay. Từ năm 2018 đến nay, HND huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng gần 1.200 tấn phân bón trả chậm cho nông dân phục vụ sản xuất; tổ chức 331 cuộc hội thảo đầu bờ, tập huấn chuyển giao KHKT cho 21.488 lượt hội viên nông dân. Phong trào đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của hội viên, nông dân. Kết quả có 12.108 lượt hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (Trong đó, cấp trung ương là 53 lượt hộ, cấp tỉnh: 468 lượt hộ, cấp huyện: 1.338 lượt hộ, còn lại là cấp cơ sở). Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao như: mô hình trồng dưa bao tử, rau màu an toàn thực phẩm của HTX rau sạch xã Lãng Ngâm; mô hình trồng cà rốt, hành tỏi xã Cao Đức; trồng cây ăn quả của xã Xuân Lai, Đại Lai; mô hình trồng sen tại xã Nhân Thắng, cá lồng xã Song Giang, Thái Bảo, nuôi trồng thủy sản theo VietGAP xã Xuân Lai, Quỳnh Phú... Nhiều hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ vài trăm triệu đồng trở lên, thu hút được nhiều lao động nông thôn, giúp đỡ được nhiều hộ thoát nghèo ở địa phương.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã vận động nông dân hiến 1.624 m2 đất, đóng góp trên 30 đồng, 9.912 ngày công tham gia tu sửa kênh mương, đường giao thông. Tiêu biểu như HND thị trấn Gia Bình và các xã Giang Sơn, Vạn Ninh… Đồng thời, vận động hội viên, nông dân quyên góp ủng hộ kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng mua 06 bò giống sinh sản và 379 chiếc quạt điện tặng cho các hộ hội viên nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thành lập và duy trì 73 tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng với 328 thành viên, xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật” tại 100% các chi Hội. Đảm nhận chăm sóc 85.370 cây xanh thuộc “Hàng cây nông dân”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện thông qua mạng lưới đại lý do Hội Nông dân quản lý với hơn 15 nghìn người tham gia BHYT hộ gia đình và 208 người tham gia BHXH tự nguyện.

Có thể nói, “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các cấp Hội Nông dân huyện Gia Bình triển khai sâu rộng với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, kết hợp hiệu quả giữa tuyên truyền, vận động và thực hành làm theo gắn với các phong trào trọng tâm của Hội. Thông qua đó, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên, nông dân; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Thu

Hội Nông dân