Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ (phiên thứ hai) tháng 4/2021

29/04/2021 08:58 Số lượt xem: 19

Ngày 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ (phiên thứ hai) tháng 4/2021. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2021; Đề án sản xuất bộ phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại biểu đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và một số ngành có nội dung liên quan.

Hội nghị thảo luận và thông qua Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh năm 2021 để chủ động ứng phó đối với các loại thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp thực hiện từ xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy; nâng cao công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đông; quy hoạch phòng chống thiên tai; chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” đến tập huấn cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ sau thiên tai; đầu tư xây dựng, củng cố hệ thống công trình phòng chống thiên tai và thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo.

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua chủ trương về: Đề án sản xuất bộ phim truyện truyền hình về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; thu hồi đất nông nghiệp khó canh tác khi thực hiện dự án xây dựng Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn (giai đoạn II). Thông qua Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, tiến độ theo Luật định; tỉnh đã thực hiện việc công bố danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung đề án, báo cáo của các ngành, đơn vị, cũng như các ý kiến thảo luận của đại biểu; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các ngành, đơn vị tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu, tổng hợp hoàn thiện các nội dung trình tại Hội nghị và tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật; cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 Triệu Bích Hồng,

Văn phòng Tỉnh ủy