Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

13/09/2021 10:41 Số lượt xem: 19

Trong 5 năm (2016-2021) thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến toàn thể cán bộ, hội viên; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế sát thực, có các biện pháp động viên, giúp đỡ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tự mình vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp trong giai đoạn mới.

Hội CCB tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021

Từ nguồn tín chấp các Ngân hàng và Quỹ vốn nội bộ, các cấp Hội đã giúp hàng nghìn hội viên vay với tổng số tiền trên 438 tỷ đồng để phát triển sản xuất; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, nâng cao trình độ quản lý, kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh…

Đến tháng 6/2021, toàn tỉnh có 4.671 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên Cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, trong đó có 183 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 30 hợp tác xã; 58 tổ hợp tác; 18 trang trại; 602 gia trại và 3.780 hộ kinh doanh dịch vụ. Các cấp Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 10.783 hộ hội viên vay hơn 356 tỷ đồng đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Qua đó, đời sống hội viên ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo, tăng số hội viên khá, giàu. Năm 2021, toàn Hội còn 82 hộ nghèo (0,14%), giảm 0,77% so với năm 2016; 40.955 hộ khá và giàu (71,33%), tăng 2,13% so với năm 2016.  

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia ủng hộ trên 20 tỷ đồng vào các quỹ từ thiện, nhân đạo của địa phương, tặng quà cho các gia đình chính sách, xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, được Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh hỗ trợ xây dựng 37 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai bão lụt, quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền hơn 14 tỷ đồng; vận động hội viên hiến 8.552 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa nâng cấp 120 km giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa hơn 20 km kênh mương nội đồng; trồng gần 200.000 cây xanh…

Phát huy những kết quả đạt được của Phong trào trong thời gian qua, giai đoạn 2016-2021 các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh các cấp; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, phát huy tối đa nội lực, ý thức tự lực, tự cường và bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ của Cựu chiến binh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, khuyến khích cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình, khởi nghiệp, lập nghiệp. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tận dụng sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp.

Quan tâm, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo để nhân rộng ra toàn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung của Hội và địa phương. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Phấn đấu sau năm 2021, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,2% (theo tiêu chí 2021-2025 của Chính phủ); hàng năm giải quyết việc làm mới cho trên 700 lao động, xóa từ 10-15 nhà dột nát, hư hỏng nặng trở lên cho hội viên…

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy