Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi ở Tiên Du

09/06/2021 11:03 Số lượt xem: 36

Với 10 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Ngân hàng CSXH huyện Tiên Du đã giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, cùng trăm học sinh, sinh viên, người đi xuất khẩu lao động khắc phục khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội giúp người dân có cơ hội đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Để đồng vốn ưu đãi đạt hiệu quả cao, hàng năm, Ngân hàng CSXH huyện Tiên Du tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND và Ban đại diện HĐQT huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn để các đơn vị chủ động phân phối nguồn vốn đến các đối tượng, không để tồn đọng vốn. Ngân hàng CSXH huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi; rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo, tái nghèo mới phát sinh bổ sung vào danh sách những hộ được ưu tiên cho vay vốn theo quy định. Đồng thời, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV; giám sát chặt chẽ việc bình xét các đối tượng vay vốn, đảm bảo việc cho vay ưu đãi công khai, minh bạch. Tổ chức cho vay ủy thác tổ chức Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tại cơ sở…

Tại xã Phật Tích, nguồn vốn ủy thác qua các hội, đoàn thể như: Cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ và đoàn thanh niên hiện nay tổng dư nợ lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 790 hội viên, đoàn viên vay. Riêng hội LHPN xã, tổng dư nợ từ nguồn vốn trên đạt 7,9 tỷ đồng cho hơn 280 hội viên vay thông qua 7 chương trình gồm: Hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm và nhà ở cho hộ nghèo…Từ nguồn vốn trên, các chị em hội viên đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại VAC. Thông qua hoạt động tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hôi huyện đã giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ nghèo của xã Phật Tích chỉ còn 1,1% so với tổng số hội viên trên địa bàn xã.

Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, đến hết năm 2020, tổng dư nợ nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Tiên Du đạt trên 325 tỷ đồng cho hơn 12.440 khách hàng vay, tăng 857 triệu đồng so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, hộ nghèo 759 hộ; 962 hộ cận nghèo; 426 hộ mới thoát nghèo được vay gần 97 tỷ đồng; 252 học sinh – sinh viên; 9.166 hộ vay nước sạch – vệ sinh môi trường; 795 hộ giải quyết việc làm và gần 100 hộ vay xuất khẩu lao động, nhà ở xã hội, hộ nghèo về nhà ở. Ngoài ra, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của cá nhân, dân cư tại Điểm giao dịch xã và tại Trung tâm đã được triển khai đồng bộ, đến nay tổng nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm 47 tỷ 500 triệu đồng.

Ban đại diện huyện cũng kịp thời triển khai Nghị quyết của Ban đại diện NHCSXH tỉnh Bắc Ninh và các văn bản nghiệp vụ khác của Ngân hàng CSXH như: Phân giao vốn; rà soát nhu cầu vay vốn; hoàn thiện hồ sơ vay vốn; hỗ trợ kịp thời các hộ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo có vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; các học sinh-sinh viên có điều kiện tham gia học tập nuôi dưỡng ước mơ. Bên cạnh đó, 100% người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, từ đó nâng cao chất lượng sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

 

Nguyễn Thị Mai 

Văn phòng Tỉnh ủy