Bế mạc bồi dưỡng KTQP- AN đối tượng 3, khóa 65

29/04/2021 15:16 Số lượt xem: 8

Chiều 28/4, tại Trung đoàn 833 (Bộ CHQS tỉnh), Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (HĐ GDQP&AN) tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BD KTQP&AN) đối tượng 3, khóa 65, năm 2021 cho học viên là lãnh đạo các xã, phường, thị trấn thuộc diện Ban thường vụ cấp huyện quản lý.

Học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng KTQP&AN

Trong thời gian, các học viên được bồi dưỡng những chuyên đề tập trung vào được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; các vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch...Kết thúc khóa bồi dưỡng, 100% học viên tham gia kiểm tra đạt kết quả tốt, trong đó 70% chiếm tỷ lệ giỏi; đơn vị đạt giỏi, 19 học viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong khóa bồi dưỡng.  Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp các đồng chí học viên trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế ở cơ sở, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Văn Hùng - Bộ CHQS tỉnh