Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

28/10/2020 09:57 Số lượt xem: 42

Sáng 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên họp thường kỳ thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX; đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, UBKT Trung ương cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ngành có liên quan.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung thảo luận, đồng thời đóng góp ý kiến một số nội dung trong chương trình hội nghị như: Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khoa XVIII, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các báo cáo chuyên đề của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng hợp hoàn thiện các nội dung đề án, báo cáo, văn bản trình tại hội nghị; xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trần Minh Vượng

Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy