Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thứ nhất tháng 9/2022

15/09/2022 14:04 Số lượt xem: 89

Chiều 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phiên thứ nhất trong tháng để thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương: UBKT, Ban Nội chính, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn điều hành hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe các đồng chí Ủy viên phụ trách báo cáo nội dung trình Hội nghị cùng Báo cáo tổng hợp ý kiến của Văn phòng Tỉnh ủy, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, tờ trình, đồng thời tham gia đóng góp thêm một số ý kiến nội dung chương trình hội nghị như: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 36-XT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX); một số nội dung quan trọng của Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban  Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hội nghị cũng cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV; Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh lần thứ XII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định./.

Trần Minh Vượng

CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG TỈNH ỦY