Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về phát triển Đảng lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ

11/05/2022 08:45 Số lượt xem: 43

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2020), thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đã kí ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 27/4/2022 về việc “Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển Đảng lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ”.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tạo dấu ấn chính trị trong công tác phát triển Đảng, kết nạp được những quần chúng ưu tú, tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động, công tác ở cơ sở vào hàng ngũ của Đảng nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức tốt nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ và đoàn viên thanh niên về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống yêu nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập tư tưởng cao đẹp, hy sinh quên mình vì nước, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát động nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ công tác của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Qua phong trào thi đua phát hiện những quần chúng ưu tú, chủ động nắm và tạo nguồn, đào tạo, kết nạp Đảng. Phát triển đảng viên ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu đến tháng 7/2022, kết nạp được trên 700 đảng viên mới; trong đó mỗi đảng bộ xã, phường, thị trấn kết nạp ít nhất 02 đảng viên; mỗi đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang kết nạp ít nhất 02 đảng viên trở lên; chi bộ cơ sở kết nạp ít nhất 01 đảng viên trở lên (nơi có nguồn phát triển đảng viên)./.

 Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy