828 đảng viên được Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022

09/05/2022 10:55 Số lượt xem: 38

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 408-QĐ/TU, ngày  26/4/2022 về việc tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho 828 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Lưu (Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh)

Trong số 828 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt này có: 10 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 03 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng; 68 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 244 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 110 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 56 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 265 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 62 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các Đảng bộ có nhiều đảng viên được tặng và truy tặng huy hiệu Đảng gồm: Huyện Lương Tài (117 đảng viên),  Thành phố Bắc Ninh (161 đảng viên), Huyện Quế Võ (105 đảng viên)…

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và dân tộc. Mỗi đảng viên được trao Huy hiệu của Đảng đều cảm thấy vinh dự, tự hào và tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu với bề dày kinh nghiệm của mình để tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)./.

Triệu Bích Hồng,

 Văn phòng Tỉnh ủy