Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm và làm việc tại Bắc Ninh

16/04/2021 14:03 Số lượt xem: 42

Chiều ngày 15/4, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số vụ, viện thuộc Học viện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và quý I năm 2021; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và quý I năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh gặp phải không ít khó khăn, thách thức do bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID-19 tới các lĩnh vực kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp, ngành; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và cơ bản hoàn thành các tiêu chí của tỉnh công nghiệp.

 Một số kết quả cụ thể: Duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng sản phẩm GRDP đạt 205 nghìn tỷ đồng, tăng 1,36% (riêng quý I-2021 tăng 8,16%); quy mô kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 6.200 USD, đứng thứ 3 toàn quốc; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,9 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc; quy mô công nghiệp đứng thứ nhất toàn quốc, với giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 2,19% so với năm 2019 (riêng quý I-2021 tăng 9,6%)...

Về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với nhiều hình thức (tổ chức hội nghị; thông qua các phương tiện truyền thông, sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt các tổ chức Hội, đoàn thể) cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; các ngành, các giới nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản triển khai, bảo đảm sát, đúng thực tiễn, xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, toàn diện của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận về một số vấn đề chủ yếu: Lộ trình phát triển tỉnh đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác cải cách hành chính; thu hút đầu tư có tính chất chiến lược; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác quản lý tài nguyên môi trường; xây dựng bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận tỉnh Bắc Ninh chủ động, nghiêm túc, sát thực trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của các cấp, ngành; đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thời gian qua, góp phần không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ: Tập trung cho công tác quy hoạch, nhất là giữ vững kỷ cương quy hoạch, phát triển gắn với nguồn lực, điều kiện cụ thể của tỉnh; quan tâm công tác môi trường; khai thác giá trị văn hóa-lịch sử; thu hút đầu tư có trọng điểm, có chiến lược; công tác quản lý đất đai; tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới… thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Bắc Ninh và đóng góp cho sự phát triển của cả nước nói chung.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp thu, ghi nhận, phân tích làm rõ một số kiến nghị cụ thể, đồng thời khẳng định đây là tư liệu, vấn đề thực tiễn quý giá, làm cơ sở để tham gia đóng góp với Bộ Chính trị khi họp bàn, quyết định về các nội dung liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định những thành tựu, kết quả trên các mặt kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được trong thời gian qua, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và sự phối hợp giúp đỡ của các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương; sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Mong muốn thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; tiếp thu, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí trong Đoàn công tác tại hội nghị, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh trong thời gian tới./.

Triệu Bích Hồng, Văn phòng Tỉnh ủy