Điểm qua một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của huyện Thuận Thành

20/07/2021 10:46 Số lượt xem: 46

Từ đầu năm 2021 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện chủ để năm 2021 “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương”. Với tư tưởng nhất quán, xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Ngăn chặn, phòng, chống dịch hiệu quả; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tháo gỡ khó khăn, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đảm bảo sản xuất trong trạng thái bình thường mới ở Doanh nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, đã góp phần quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 3.000 tỷ, tăng 5,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ước đạt 8.456.032 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 2%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,1%; dịch vụ tăng 3,1%.

Trên cơ sở đó, huyện tập trung chỉ đạo phát triển các mặt về lĩnh vực kinh tế, trọng tâm như: Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); đăng ký 25 sản phẩm tham gia chương trình năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ, theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.593.214 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 47,2% kế hoạch năm; giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 1.417.213 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2020, đạt 39,9% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.531 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2020. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường. Thu ngân sách địa phương ước đạt 1.772.039 triệu đồng, đạt 101% so dự toán. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với thực tiễn công tác phòng, dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững và ổn định; chỉ đạo lực lượng nắm tình hình, xử lý giải quyết và đảm bảo an ninh trật tự các vụ việc nổi cộm, có dấu hiệu phức tạp, đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều Chỉ thị, Kết luận, Quyết định, Công văn chỉ đạo các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, UBND huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo huyện phòng, chống Covid-19, phân công nhiệm cho các thành viên; thành lâp 04 tổ công tác của Huyện ủy chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Về kết quả, đến ngày 26/6/2021, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên địa bàn huyện, UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg đối với toàn bộ huyện Thuận Thành từ 18h00 ngày 26/6/2021.

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (99,66% đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND huyện; 99,18% bầu cử đại biểu HĐND huyện; 99,20% bầu cử đại biểu HĐND cấp xã). Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội có 02 đại biểu trúng cử; đại biểu HĐND cấp tỉnh với 07 đại biểu; đại biểu HĐND huyện với 35 đại biểu và 462 đại biểu HĐND cấp xã; đảm bảo đủ số lượng theo đúng quy định.

Đồng thời, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được tang cường; công tác tổ chức xây dựng Đảng được tập trung làm tốt; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tích cực triển khai thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công tác dân vận của Đảng được cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy; sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự vào cuộc của MTTQ và cả hệ thống chính trị từ huyện đến các cơ sở cùng với sự đồng lòng của nhân dân trong huyện. Tin tưởng rằng, những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 là những tiền đề quan trọng, cơ bản để huyện Thuận Thành quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu quan trọng trong năm 2021./.

                    Huy Sơn, Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện Thuận Thành