Bắc Ninh: Thu ngân sách tháng 9 tăng 30,4% so với cùng kỳ

29/09/2020 16:12 Số lượt xem: 107

Tháng 9, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 2.667 tỷ đồng, tăng 35,85% so với tháng trước và tăng 30,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 2.156 tỷ đồng, tăng 56,7% và tăng 40,65%.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 21.562,7 tỷ đồng, ước 73,53% dự toán năm và giảm 2,7% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 17.037,2 tỷ đồng, ước 74,87% dự toán năm và giảm 2,8%.

Mặc dù thu ngân sách đạt thấp nhưng chi ngân sách vẫn được ưu tiên để duy trì các hoạt động thường xuyên và đẩy mạnh chi đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm kích cầu, tạo nguồn vồn và động lực tăng trưởng kinh tế.

Tháng 9, chi ngân sách địa phương đạt 1.658 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và giảm 16,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, tổng chi ngân sách ước 14.187,2 tỷ đồng, ước 73,2% dự toán năm và giảm 5,4% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển ước 8.374 tỷ đồng, vượt 44,9% dự toán năm và tăng 19,3%.

Nguyễn Thị Mai 

Văn phòng Tỉnh ủy